Gwint to śrubowe nacięcie na powierzchni walcowej, zgodnie z normą i wymaganiami związanymi z przeznaczeniem gwintu, zewnętrznej lub wewnętrznej. Komplementarne gwinty (wewnętrzny i zewnętrzny) powinny mieć tak dobrany kształt by po wprawieniu w ruch obrotowy elementu z gwintem zewnętrznym prowadziło do przesuwania się tego elementu względem elementu z gwintem wewnętrznym. Gwint można interpretować jako swoistą równię pochyłą naniesioną na powierzchnię walcową. Idąc dalej tym tropem łatwo wysnuć wniosek, że mechanika gwintu jest taka sama jak mechanika równi pochyłej dlatego i śruby i równie pochyłe zalicza się do tak zwanych maszyn prostych.

 

Gwint może być interpretowany jako równia pochyła nawinięta na powierzchnię walcową. W związku z tym mechanika gwintu jest identyczna jak równi pochyłej, dlatego też śrubę zalicza się wraz z równią pochyłą do maszyn prostych.

 

Poniżej zamieściliśmy fotografię śruby dwustronnej rodzaju S i odmiany A (*), którą można scharakteryzować w następujący sposób:

 

sruba dwustronna studboltśruba dwustronna S.A.M20x120 C45E  PN-68/H-74302

 


 

(*) Śruby dwustronne do połączeń kołnierzowych wykonane zgodnie z normą PN-68/H-74302 występują w następujących rodzajach:

 

- rodzaj Z – śruby o średnicy szyjki równej średnicy rdzenia gwintu

 

- rodzaj S – śruby o średnicy szyjki mniejszej od średnicy rdzenia.

 

Z uwagi na długość gwintu śruby dwustronne rodzaju S dzielą się na dwie odmiany:

 

- A – odmiana z gwintem długim

 

- S – odmiana z gwintem krótkim