Śruby wykonane z materiału ASTM A320 Klasa L7M  przeznaczone są głównie do instalacji, które przewodzą substancje o odczynie kwasowym w niskich temperaturach. Śruby z tego materiału są często wykorzystywane w instalacjach oczyszczajacych gaz, gdzie niskiejh temperaturze czynnika towarzyszy wysokokie stężenie zawartego w gazie siarkowodoru.  


/ więcej informacji na temat standardu pojawi się wkrótce, strona w rozbudowie/