Specyfikacja została wprowadzona i zaakceptowana w 1936 roku i obejmuje swym zakresem śruby i elementy złączne wykorzystywane przede wszystkim w przemyśle petrochemicznym, chemicznym oraz w budownictwie. Norma grupuje elementy złączne wykonane ze stali stopowych i nierdzewnych, które przeznaczone są do pracy w wysokich temperaturach. Studbolt czy śruby dwustronne wykonane według tej specyfikacji znajdują wobec tego zastosowanie w budowie elementów ciśnieniowych (zbiorniki ciśnieniowe), do połączeń kołnierzowych typu kołnierz-kołnierz, zawór-kołnierz i wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność stworzenia stabilnego i pewnego połączenia śrubowego. Śruby w tym standardzie charakteryzują się uzwojeniem zgodnym ze standardem UNC, który określa ilość zwojów na cal. Dla średnic śrub powyżej1”[cala] ilość ta wynosi 8 zwojów na cal.

Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje na temat gatunków materiałów oraz ich składu chemicznego i właściwości mechanicznych zaliczanych do tej grupy ASTM.

w obrębie grupy dostępne są następujące materiały:

A193 gr B7

A193 gr B7M

A193 gr B16

A193 gr B5

A193 B8